LIMA LANGKAH PEMBAYARAN VIA GO-PAY

  • BUKA AKUN GOJEK

  • PILIH MENU BAYAR

  • SCAN BARCODE GO-PAY DI BAWAH

  • PASTIKAN NAMA PENERIMA “LULUSUJIAN”

  • PILIH “BAYAR”

Share This